Aktualizacja zadań z informatorów maturalnych dla formuły 2023

Od czasu publikacji na stronie biologhelp.pl zadań z informatorów maturalnych dla formuły 2023 CKE zdążyła wprowadzić zmiany w ich treści. Ponadto wydane zostały również aneksy do informatorów, w których wymienione zostały zadania anulowane przez CKE jako niezgodne z aktualnymi (dla formuły 2023) wymaganiami egzaminacyjnymi.

W związku z powyższym również w systemie zadań maturalnych wprowadziłem stosowne poprawki. Anulowane zadania i podpunkty pozostawiłem w bazie zadań odpowiednio je oznaczając, jako że CKE również nie usunęło tych zadań z informatorów, a do aneksów nie każdy zagląda.