Regulamin i polityka prywatności

I. Definicje

 1. Jako Serwis należy rozumieć stronę internetową biologhelp.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Jako Regulamin należy rozumieć niniejszy regulamin korzystania z serwisu biologhelp.pl.
 3. Jako Administratora należy rozumieć podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.
 4. Jako Użytkownika należy rozumieć osobę zarejestrowaną w Serwisie.
 5. Jako Gościa należy rozumieć osobę odwiedzającą Serwis, jednak nie zalogowaną.

II. Rejestracja i konta Użytkowników

 1. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 3. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail, na który zostanie przesłana wiadomość z hasłem dostępu do konta oraz linkiem aktywacyjnym umożliwiającym zalogowanie w sposób bezpośredni.
 4. Hasło przesłane na adres mailowy należy zmienić na własne.
 5. Link aktywacyjny można wykorzystać tylko raz.
 6. Istnieje również możliwość zalogowania w Serwisie poprzez konto na Facebooku bądź konto Google. Z chwilą pierwszego logowania w Serwisie w podany sposób utworzone zostanie konto z wykorzystaniem loginu oraz adresu mailowego Użytkownika, udostępnionego przez Facebooka lub konto Google. Dodatkowo pobrane zostanie zdjęcie profilowe. W trakcie tworzenia konta tą drogą możliwa jest zmiana domyślnie pobranego loginu.
 7. Konta, które po utworzeniu nie zostały choćby jednokrotnie odwiedzone będą usunięte przez Administratora po miesiącu od ich utworzenia.
 8. Użytkownik może usunąć swoje konto z Serwisu wybierając odpowiednią opcję w Ustawieniach konta. Operacja usunięcia konta z Serwisu wiąże się z trwałym usunięciem danych podanych podczas rejestracji, natomiast wszystkie wpisy Użytkownika udzielone na stronie zostaną podpisane jako anonimowe. Własne wpisy można usunąć przed usunięciem konta, w opcjach edycji wpisu.
 9. W Serwisie wykorzystana jest baza spamerów publikowana na http://www.stopforumspam.com. W związku z tym próby tworzenia konta z podaniem adresu e-mail bądź z adresu IP zawartego w tej bazie będą blokowane. Dane te są również sprawdzane w istniejących kontach Użytkowników. W przypadku uznania użytkownika za spamera znajdującego się w powyższej bazie jego konto zostanie zablokowane, a następnie, w przypadku braku kontaktu rzeczonego Użytkownika z Administratorem, po miesiącu usunięte.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który nie stosuje się do Regulaminu.
 11. Tylko zalogowani Użytkownicy posiadają możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.

III. Dodawanie komentarzy i postów

 1. Każdy zalogowany Użytkownik uprawniony jest do dodawania komentarzy i postów w Serwisie, w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych lub zawierających groźby.
 3. Nie dopuszcza się spamowania, floodowania lub innych skandalicznych zachowań. Za spam uważane są również materiały reklamowe umieszczane bez zgody Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy i postów o treści opisanej w dwóch powyższych punktach, jak również zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który dopuścił się opisanych wyżej zachowań.

IV. Korzystanie z "Testów z biologii"

 1. Treść zamieszczonych w Serwisie autorskich testów dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i Gości, jednak możliwość sprawdzenia prawidłowych odpowiedzi oraz zapisania swoich wyników mają możliwość tylko Użytkownicy z aktywowanym pełnym dostępem do testów.
 2. Pełny dostęp do testów Użytkownik może uzyskać po wcześniejszym zakupie ich zbioru w postaci pliku pdf zawierającego kod dostępu i postępując zgodnie z instrukcją podaną w opracowaniu lub na stronie https://biologhelp/informacje-o-testach.
 3. Zakup testów oraz Biorepetytorium w postaci plików pdf odbywa się w serwisie zewnętrznym w związku z czym Administrator nie bierze odpowiedzialności za jego funkcjonowanie.
 4. Treść pytań testowych chroniona jest prawami autorskimi i nie może być kopiowana i rozpowszechniana bez wiedzy i zgody autora.

V. Polityka prywatności

 1. Goście mogą przekazać swoje dane osobowe Administratorowi serwisu wypełniając formularz utworzenia konta bądź formularz kontaktowy.
 2. Podczas rejestracji nowego Użytkownika wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz loginu.
 3. W czasie rejestracji konta Użytkownika przy użyciu konta Facebook lub Google, z profilu takiego konta zostaną przekazane dane w postaci adresu e-mail oraz nick / imię i nazwisko oraz grafika profilowa. W trakcie procesu tworzenia konta tą drogą możliwa jest zmiana domyślnie pobranego loginu.
 4. Na podany podczas rejestracji adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany podmiotom trzecim i będzie wykorzystywany jedynie do celów prowadzenia konta Użytkownika, w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach i innych komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Podczas korzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie adresu e-mail oraz imienia lub nicku. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu przekazania odpowiedzi oraz ewentualnego utrzymania konwersacji.
 6. Administratorem danych osobowych jest
 7. Administrator gwarantuje poufność przekazanych mu danych i zapewnia podjęcie odpowiednich środków ich ochrony.
 8. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie.
 9. Dane będą przechowywane na serwerze Serwisu przez cały czas istnienia konta Użytkownika. Aby je usunąć, należy usunąć konto Użytkownika (patrz "Rejestracja i konta Użytkowników").
 10. Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 11. Dane osobowe przekazane Administratorowi nie są przekazywane do krajów trzecich.
 12. W związku z procesem prowadzenia kont dane Użytkowników są powierzane przez Administratora następującym podmiotom:
  • OVH Sp. z o.o. ul. Szkocka 5 lok. 1 - 54-402 Wrocław - firma hostingowa przechowująca dane witryny, w tym dane osobowe, na swoim serwerze. Podmiot ten nie ma dostępu do treści danych.
  • - osoba odpowiedzialna za techniczną obsługę strony. Posiada dostęp do danych Użytkowników niezbędny do obsługi kont użytkowników oraz rozwiązywania zgłoszonych problemów.
 13. Każdy Użytkownik może z poziomu swojego konta aktywować możliwość kontaktu innych Użytkowników na jego adres e-mail, za pomocą formularza kontaktowego. Dzięki wykorzystaniu formularza osoby kontaktujące się z Użytkownikiem nie znają jego adresu e-mail. Opcja ta domyślnie jest wyłączona.
 14. Każdy Użytkownik dodający posty i komentarze w Serwisie może otrzymywać, na adres e-mail podany podczas rejestracji, automatyczne powiadomienia o odpowiedziach i postach innych Użytkowników w danym wątku. Opcja ta jest domyślnie włączona, jednak można ją inaktywować odznaczając stosowne pole wyboru w opcjach konta.
 15. Podczas korzystania z Serwisu serwer automatycznie zapisuje tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas wizyty, adres IP, adres url, przeglądarka, itp. Dane te przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 16. Dodatkowo Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzin takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analiza i gromadzenie danych odbywa się z wykorzystaniem rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie Serwis wykorzystuje Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 17. Serwis wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę osoby korzystającej z Serwisu oraz usprawniają jego działanie. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje Serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 18. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies oraz zbieranie anonimowych danych opisanych w punktach 4 i 5 w celu opracowań statystycznych i usprawnienia działania Serwisu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich publikacji na tej stronie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania serwisu w celu jego modernizacji lub naprawy błędów. Równocześnie nie odpowiada on za przerwy spowodowane czynnikami od niego niezależnymi.
 5. Regulamin obowiązuje z dniem jego publikacji 24.05.2018 r.
 6. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego pod adresem biologhelp.pl/autorzy-kontakt.