Konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" 2018

Zbliża się kolejna edycja konkursu wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika i Koło Naukowe Studentów Neurobiologii UJ "Neuronus". Poniżej kilka kluczowych informacji o konkursie. Zachęcam do udziału!

Dla kogo?

Dla uczniów szkół średnich

Etapy i terminy

 1. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie przez szkoły (maksymalnie 2 osoby na szkołę) do koordynatorów regionalnych - do końca grudnia 2017. Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.
 2. Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są w regulaminie konkursu.
 3. Etap regionalny - 20 stycznia 2018 uczniowie rozwiązują test w 4 ośrodkach regionalnych: Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Białej Podlaskiej. 10% osób z najlepszymi wynikami testu z każdego regionu przechodzi do kolejnego etapu.
 4. Etap ogólnopolski - odbędzie się 15 kwietnia 2018 w Krakowie. Składa się z testu oraz wypowiedzi ustnej.

Nagrody

Osoby, które uzyskają 3 pierwsze miejsca w konkursie otrzymają:

 • Nagrody książkowe
 • Roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”
 • Możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji „Neuronus IBRO 2018”

Ponad to laureat konkursu otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
 • Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2018, który w tym roku odbędzie się w Berlinie

I jeszcze ważna uwaga: laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkie kierunki, gdzie wymagana jest biologia w trybie rozszerzonym, w tym na kierunek lekarski.

Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Longstaff "Krótkie wykłady - Neurobiologia"
 2. Neuroanatomia kliniczna; autorów: Paul A. Young and Paul H. Young; wydawnictwo: Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016.
 3. Neuroanatomia; autor M.J. FitzGerald; wydawnictwo: Urban&Partner; rok wydania 2012
 4. Artykułu neurobiologiczne opublikowane w ramach „Tygodnia Mózgu” w czasopiśmie „Wszechświat” 1-3/2017, 1-3/2016 i 1-3/2015
 5. Ogólnodostępna w Internecie broszura - Neuroscience: Science of the Brain
 6. Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca

Uczestnik egzaminu ustnego II etapu powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne.

Przykładowe zagadnienia:

 • Piętrowa budowa ośrodkowego układu nerwowego.
 • Neurony, glej.
 • Układy neurotransmiterowe i receptory.
 • Kora mózgu, lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
 • Struktury korowozależne - wzgórzomózgowie. Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
 • Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
 • Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
 • Układy czuciowe.
 • Pień mózgowia i nerwy czaszkowe. Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
 • Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
 • Unaczynienie mózgowia.
 • Układ komorowy mózgowia. Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Układ limbiczny. Układy pamięciowe. Emocje i strach.

Dodatkowe uwagi

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.ptpk.org.
Regulamin konkursu: http://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/Regulamin_2017_2018.pdf

Komentarze

Obrazek użytkownika EWA POGODA

Witam serdecznie,
Termin konkursu został wyznaczony niefortunnie- w tym samym terminie odbywa się II etap olimpiady biologicznej, co uniemożliwi wzięcie udziału wszystkim chętnym.
Może udałoby się zmienić termin Konkursu wiedzy neurobiologicznej?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam,
niestety nie jestem organizatorem konkursu, stąd nie mam możliwości przesunięcia tego terminu. Proponuję natomiast napisać maila do organizatorów (neuronus@uj.edu.pl) z przedstawieniem sytuacji. Być może będzie się dało nieco przesunąć etap regionalny. Ze swojej strony wysłałem już stosowne zapytanie i jeżeli czegoś się dowiem to poinformuję o tym w komentarzu.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Otrzymałem odpowiedź od organizatorów konkursu wiedzy neurobiologicznej i niestety nie są w stanie przesunąć tego terminu.

Obrazek użytkownika EWA POGODA

Dziękuję serdecznie za pomoc. To przykre i trochę niesprawiedliwe. No cóż, życie...