Konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" 2018

Zbliża się kolejna edycja konkursu wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika i Koło Naukowe Studentów Neurobiologii UJ "Neuronus". Poniżej kilka kluczowych informacji o konkursie. Zachęcam do udziału!

Dla kogo?

Dla uczniów szkół średnich

Etapy i terminy

 1. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie przez szkoły (maksymalnie 2 osoby na szkołę) do koordynatorów regionalnych - do końca grudnia 2017. Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.
 2. Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są w regulaminie konkursu.
 3. Etap regionalny - 20 stycznia 2018 uczniowie rozwiązują test w 4 ośrodkach regionalnych: Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Białej Podlaskiej. 10% osób z najlepszymi wynikami testu z każdego regionu przechodzi do kolejnego etapu.
 4. Etap ogólnopolski - odbędzie się 15 kwietnia 2018 w Krakowie. Składa się z testu oraz wypowiedzi ustnej.

Nagrody

Osoby, które uzyskają 3 pierwsze miejsca w konkursie otrzymają:

 • Nagrody książkowe
 • Roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”
 • Możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji „Neuronus IBRO 2018”

Ponad to laureat konkursu otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
 • Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2018, który w tym roku odbędzie się w Berlinie

I jeszcze ważna uwaga: laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkie kierunki, gdzie wymagana jest biologia w trybie rozszerzonym, w tym na kierunek lekarski.

Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Longstaff "Krótkie wykłady - Neurobiologia"
 2. Neuroanatomia kliniczna; autorów: Paul A. Young and Paul H. Young; wydawnictwo: Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016.
 3. Neuroanatomia; autor M.J. FitzGerald; wydawnictwo: Urban&Partner; rok wydania 2012
 4. Artykułu neurobiologiczne opublikowane w ramach „Tygodnia Mózgu” w czasopiśmie „Wszechświat” 1-3/2017, 1-3/2016 i 1-3/2015
 5. Ogólnodostępna w Internecie broszura - Neuroscience: Science of the Brain
 6. Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca

Uczestnik egzaminu ustnego II etapu powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne.

Przykładowe zagadnienia:

 • Piętrowa budowa ośrodkowego układu nerwowego.
 • Neurony, glej.
 • Układy neurotransmiterowe i receptory.
 • Kora mózgu, lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
 • Struktury korowozależne - wzgórzomózgowie. Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
 • Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
 • Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
 • Układy czuciowe.
 • Pień mózgowia i nerwy czaszkowe. Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
 • Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
 • Unaczynienie mózgowia.
 • Układ komorowy mózgowia. Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Układ limbiczny. Układy pamięciowe. Emocje i strach.

Dodatkowe uwagi

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.ptpk.org.
Regulamin konkursu: http://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/Regulamin_2017_2018.pdf