Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Szybkość reakcji katalizowanych przez enzymy zależy m.in. od aktywności enzymów, na którą mogą wpływać różne czynniki, np. pH środowiska reakcji.
Na wykresach przedstawiono zależność między szybkością reakcji katalizowanych przez dwa enzymy trawienne (I i II) a pH środowiska reakcji.

Wyjaśnij, czy oba enzymy zilustrowane na schemacie mogą wykazywać najwyższą aktywność w tym samym odcinku przewodu pokarmowego.

Rozwiązanie

Za uzasadnienie zawierające odniesienie do aktywności enzymów w środowisku o różnym pH i do faktu, że w tym samym odcinku przewodu pokarmowego nie występuje zróżnicowanie pH – po 1 pkt.

Przykłady uzasadnienia:

  • nie mogą, ponieważ mają różne optima działania
  • nie mogą, ponieważ są aktywne w różnym pH, a w tym samym odcinku (przewodu pokarmowego) jest określone pH /nie ma zróżnicowanego pH,
  • nie mogą, gdyż brak jest odcinka (przewodu pokarmowego), w którym równocześnie byłoby środowisko kwaśne i zasadowe, a podane enzymy są najaktywniejsze: I w środowisku o pH 2 / kwaśnym, II w środowisku o pH 8/ zasadowym.