Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Organizmy tworzące biocenozę powiązane są ze sobą różnymi zależnościami. Mogą to być zależności pośrednie, polegające na oddziaływaniu organizmów na siebie poprzez modyfikację biotopu, np. zmianę mikroklimatu. Inny rodzaj zależności to zależności bezpośrednie, np. kiedy organizmy konkurują lub współpracują ze sobą.
Allelopatia jest formą konkurencji międzygatunkowej i polega na wydzielaniu przez rośliny i mikroorganizmy substancji ograniczających wzrost oraz rozwój innych gatunków, np. korzenie owsa wytwarzają substancję, która hamuje kiełkowanie nasion pszenicy.

Na podstawie powyższych informacji zaznacz właściwe dokończenie zdania opisującego allelopatię.

Allelopatia jest zależnością

  1. nieantagonistyczną pośrednią.
  2. antagonistyczną pośrednią.
  3. nieantagonistyczną bezpośrednią.
  4. antagonistyczną bezpośrednią.

Rozwiązanie

Za zaznaczenie właściwego określenia allelopatii – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • D. / antagonistyczną bezpośrednią.