Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniższe zdania dotyczą tkanek nabłonkowych. Zaznacz to, które jest nieprawdziwe.

  1. Nabłonki są zbudowane z komórek ściśle do siebie przylegających.
  2. Nabłonki mają dwie główne powierzchnie: wierzchołkową i podstawną.
  3. Nabłonki zapewniają rusztowanie i sztywność całego organizmu, nadają spoistość jego tkankom.
  4. Nabłonki pokrywają powierzchnię ciała, wyściełają narządy wewnętrzne, pełnią też funkcje wydzielnicze.

Rozwiązanie

Za zaznaczenie zdania, które nie dotyczy tkanek nabłonkowych – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • C. / Nabłonki zapewniają rusztowanie i sztywność całego organizmu, nadają spoistość jego tkankom.