Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Rośliny - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schematach przedstawiono przemianę pokoleń i zmiany faz jądrowych u roślin lądowych.

Przemiana pokoleń roślin - schemat
a)Zaznacz schemat, który przedstawia przemianę pokoleń z dominacją sporofitu.
b)Z podanych niżej nazw roślin wybierz i podkreśl tę, której przemiana pokoleń jest przedstawiona na schemacie A.

mech płonnik
narecznica samcza
sosna zwyczajna
dąb bezszypułkowy

Rozwiązanie

a)
Poprawna odpowiedź:
  • schemat C

Za poprawne zaznaczenie schematu – 1 pkt

b)
  • mech płonnik

Za podkreślenie właściwej rośliny – 1 pkt