Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono mechanizm geotropizmu. Zarówno kierunkowy wzrost pędu, jak i kierunkowy wzrost korzenia zależą od nagromadzenia się auksyn w dolnej części organów ułożonych poziomo.

Geotropizm - schemat

Na podstawie schematu wyjaśnij, z czego wynikają odmienne reakcje geotropowe pędu i korzenia.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Reakcje te spowodowane są różną wrażliwością komórek tych organów na auksynę.
  • Stosunkowo wysokie stężenie auksyny od strony dolnej stymuluje wzrost pędu, a hamuje wzrost korzenia.

Za poprawne wyjaśnienie odmiennych reakcji pędu i korzenia – 1 pkt