Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Bezczaszkowce Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono budowę wewnętrzną strunowca.

Budowa strunowca

Elementom budowy strunowca oznaczonym na schemacie literami A, B i C przyporządkuj ich nazwy wybrane z poniższych.

przewód pokarmowy
serce
cewka nerwowa
szkielet osiowy

A.
B.
C.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • A – cewka nerwowa, B -–szkielet osiowy, C – serce.

Za wszystkie poprawne przyporządkowania elementów budowy strunowca – 1 pkt