Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Ściany komórkowe w komórkach roślinnych są zbudowane głównie z mikrofibryl celulozowych. Włókna celulozowe są odporne na rozciąganie, a ich sposób ułożenia w ścianie komórkowej wpływa na kierunek, w którym rosnąca komórka będzie się powiększała.

Na rysunkach A i B przedstawiono typy wzrostu komórek o różnym sposobie ułożenia mikrofibryl celulozowych.

Ułożenie włókien celulozowych

Zakreśl literę, którą oznaczono typ wzrostu charakterystyczny dla komórek sitowych.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • rysunek B.

Za zaznaczenie litery oznaczającej typ wzrostu komórek sitowych – 1 pkt