Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej podano przyczyny śmiertelności w przykładowych populacjach.

Zaznacz dwie przyczyny, które powodują śmiertelność niezależną od zagęszczenia populacji.

  1. Śmiertelność w populacji ptaków wywołana ograniczeniem zasobów pokarmowych.
  2. Śmiertelność wśród jeleni spowodowana działalnością czynników chorobotwórczych lub pasożytów.
  3. Wyginięcie niektórych roślin na skutek silnych przymrozków na wiosnę.
  4. Śmiertelność w populacji owadów spowodowana opryskiem środkiem owadobójczym.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • C. / Wyginięcie niektórych roślin na skutek silnych przymrozków na wiosnę.
  • D. / Śmiertelność w populacji owadów spowodowana opryskiem środkiem owadobójczym.

Za zaznaczenie dwóch przyczyn śmiertelności w podanych populacjach – 1 pkt