Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 37.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wśród zamieszczonych poniżej stwierdzeń dotyczących dryfu genetycznego zaznacz to, które jest nieprawdziwe.

  1. Dryf genetyczny polega na zmianie w populacji frekwencji genów, spowodowanej wyłącznie przyczynami o charakterze losowym.
  2. Częstości genów w przypadku dryfu genetycznego podlegają bezkierunkowym fluktuacjom.
  3. Liczebność populacji nie ma wpływu na kierunek i nasilenie dryfu genetycznego.
  4. Dryf genetyczny obserwowany jest również w populacjach gatunków rozmnażających się bezpłciowo.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  • C. / Liczebność populacji nie ma wpływu na kierunek i nasilenie dryfu genetycznego.

Za poprawny wybór stwierdzenia dot. dryfu genetycznego – 1 pkt