Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Starzenie się społeczeństw i stale wzrastająca konkurencja wśród ludzi, np. na rynku pracy oraz w szkołach, wyjaśniają przyczyny poszukiwania sposobów usprawniających pracę mózgu. Jednym z najczęściej wymienianych zaleceń sprzyjających zachowaniu sprawności intelektualnej, niezależnie od wieku, jest aktywność fizyczna.

Podaj argument uzasadniający skuteczność tego zalecenia.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi i usprawnia dostarczanie wraz z krwią do mózgu tlenu, polepszając pracę mózgu.
  • Wykonywanie ćwiczeń fizycznych poprawia synchronizację działania półkul mózgowych.
  • Wykonywanie nawet prostych ćwiczeń fizycznych poprawia koncentrację uwagi.

1 p. – za podanie prawidłowego argumentu wyjaśniającego wpływ aktywności fizycznej na zachowanie sprawności intelektualnej
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną