Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących układu odpornościowego człowieka. Wstaw w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

P/F
1. Na układ odpornościowy składają się narządy limfatyczne, komórki wytwarzane przez te narządy i specjalne białka.
2. W śledzionie wytwarzane są i dojrzewają komórki układu odpornościowego.
3. W uruchomieniu odpowiedzi immunologicznej odgrywają rolę komórki układu odpornościowego, takie jak makrofagi i limfocyty.
4. Limfocyty B namnażają się i dojrzewają w grasicy, a limfocyty T w szpiku kostnym.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – P, 2 – F, 3 – P, 4 – F

2 p. – za wszystkie cztery poprawnie ocenione stwierdzenia dotyczące układu odpornościowego
1 p. – za trzy poprawnie ocenione stwierdzenia dotyczące układu odpornościowego
0 p. – za dwa lub jedno poprawnie ocenione stwierdzenie, lub wszystkie stwierdzenia ocenione nieprawidłowo