Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Żelazo występujące w pokarmach pochodzenia zwierzęcego jest łatwo przyswajalne przez organizm człowieka, natomiast przyswajalność żelaza z pokarmów roślinnych jest znacznie niższa. Na przyswajanie żelaza korzystnie wpływa spożywanie produktów, które zawierają ten pierwiastek, w połączeniu z produktami bogatymi w witaminę C. Jego przyswajanie utrudnia połączenie tych produktów z mlekiem, herbatą, kawą lub nasionami zbóż.

a)Wyjaśnij, korzystając z powyższych informacji, dlaczego osoby stosujące dietę wegańską (całkowicie pozbawioną produktów zwierzęcych) mogą być zagrożone niedoborem żelaza w organizmie.
b)Zaznacz, który z poniższych zestawów posiłków sprzyja lepszemu przyswojeniu żelaza ze smażonej wątróbki. Odpowiedź uzasadnij.
  1. wątróbka z razowym chlebem
  2. wątróbka z surówką z kiszonej kapusty

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Weganie odżywiają się wyłącznie pokarmem roślinnym i nie przyswajają wystarczającej ilości występującego w nim żelaza, ponieważ przyswajalność żelaza z pokarmu roślinnego jest niska.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające zagrożenie zdrowia wegan spowodowane niedoborem żelaza w ich organizmie z powodu niskiej jego przyswajalności z pokarmu roślinnego
0 p. – za wyjaśnienie, które nie uwzględnia niedoboru żelaza w organizmie a tylko przytacza z tekstu niską jego przyswajalność lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  • B. / wątróbka z surówką z kiszonej kapusty
  • Na przyswajanie żelaza z pokarmów (z wątróbki) korzystnie wpływa witamina C, którą w dużej ilości zawiera kiszona kapusta.

1 p. – za poprawne wskazanie zestawu posiłku sprzyjającego lepszemu przyswojeniu żelaza z wymienionego pokarmu i poprawne uzasadnienie jego wyboru
0 p. – za poprawne zaznaczenie tylko zestawu posiłku bez uzasadnienia jego wyboru lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną