Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Dodawanie witamin i składników mineralnych do żywności jest powszechną praktyką podyktowaną chęcią produkowania żywności zapobiegającej ich niedoborom w organizmach. Niekiedy jest to wykorzystywane w celach marketingowych, np. cukierki, do których dodano witaminy reklamuje się jako zdrowe. Sugestie ich pozytywnego wpływu na zdrowie umieszczone na opakowaniach, zwykle odwracają uwagę konsumentów od innych informacji, dotyczących wartości odżywczej produktu.

Oceń, czy określenie cukierków z dodatkiem witamin mianem „zdrowych” jest właściwe. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Nie są zdrowe, ponieważ spożywanie dużych ilości cukierków (z witaminami i jednocześnie o dużej wartości kalorycznej) może prowadzić do otyłości dzieci.
  • Nie są zdrowe, ponieważ spożywanie dużych ilości cukierków z witaminami (przy dużej zawartości cukru) może przyczynić się do próchnicy zębów.
  • Nie są zdrowe, ponieważ dodatek witamin nie równoważy szkodliwego wpływu spożywania nadmiernej ilości cukrów.

1 p. – za poprawną ocenę określenia cukierków mianem „zdrowych” i uzasadnienie wskazujące uboczne skutki spożywania nadmiernej ilości cukru
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. zawierającą tylko własną ocenę określenia cukierków bez uzasadnienia oceny lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną