Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono wymianę gazową między powietrzem pęcherzyka płucnego u człowieka a krwią otaczających go włosowatych naczyń krwionośnych.

Wymiana gazowa schemat
a)Podaj nazwę procesu, dzięki któremu zachodzi wymiana gazowa między powietrzem w pęcherzykach płucnych a krwią otaczających je naczyń krwionośnych.
b)Określ, czy jest to proces czynny, czy bierny. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

dyfuzja

1 p. – za podanie poprawnej nazwy procesu, dzięki któremu zachodzi wymiana gazowa między powietrzem w pęcherzykach płucnych a krwią otaczających je naczyń krwionośnych
0 p. – za podanie nieprawidłowej nazwy procesu przedstawionego na schemacie

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Jest to proces bierny, ponieważ polega na przemieszczaniu się cząsteczek substancji (O2 i CO2 ) z miejsc o wyższym ciśnieniu (stężeniu) do miejsc o niższym ciśnieniu (stężeniu).

1 p. – za prawidłowy wybór rodzaju procesu przedstawionego na schemacie i poprawne jego uzasadnienie
0 p. – za prawidłowy wybór rodzaju przedstawionego procesu bez uzasadnienia lub nieprawidłowe jego uzasadnienie, lub odpowiedź niepoprawną w obu częściach polecenia