Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Skurcz mięśni wymaga energii i dlatego mięśnie bywają nazywane „maszyną zmieniającą energię chemiczną w pracę mechaniczną”.

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenia. Wybierz je spośród wymienionych.

aktyna,     ATP,     fosfokreatyna,     glikogen,     ADP

Bezpośrednim źródłem energii koniecznej do skurczu mięśni jest powstający w czasie metabolizmu tłuszczów lub węglowodanów, np. . W komórkach mięśniowych zmagazynowany jest również inny związek wysokoenergetyczny – , który przez krótki czas może dostarczać energii do skurczu mięśnia.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

kolejność: ATP, glikogen, fosfokreatyna

1 p. – za poprawne uzupełnienie w obu zdaniach wszystkich trzech brakujących określeń źródeł energii podczas skurczu mięśni
0 p. – za wpisanie nawet jednego nieprawidłowego określenia