Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W utrzymaniu homeostazy organizmu uczestniczą różne układy narządów. Na przykład w utrzymaniu pH krwi człowieka na poziomie 7,4 uczestniczą przede wszystkim dwa układy narządów, dzięki którym może się zmieniać stężenie związków chemicznych wpływających na wartość pH krwi.

a)Zaznacz związek chemiczny, od którego głównie zależy wartość pH krwi człowieka.
  1. dwutlenek węgla
  2. glicerol
  3. glukoza
  4. witamina A
b)Wśród podanych układów narządów człowieka podkreśl te dwa, których funkcja ma największy wpływ na wartość pH krwi.

nerwowy,      oddechowy,      pokarmowy,      wydalniczy

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za poprawne zaznaczenie związku chemicznego wpływającego na pH krwi – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
A. /dwutlenek węgla

b)
(0-1)

Za poprawne podkreślenie dwóch układów narządów, których funkcja wpływa na wartość pH krwi – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • oddechowy
  • wydalniczy