Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących hormonów przysadkowych. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Niektóre hormony uwalniane przez przysadkę są produkowane w podwzgórzu. P F
2. Hormony tropowe, stymulujące wydzielanie gruczołów obwodowych, produkowane są przez przysadkę. P F
3. Niski poziom tyroksyny we krwi hamuje wydzielanie tyreotropiny (TSH) przez przysadkę mózgową. P F

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – P; 2 – P; 3 – F

Za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji – 1 pkt