Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W procesie crossing-over, zachodzącym podczas mejozy, rekombinacji uległy odcinki dwóch chromosomów homologicznych zawierające takie same allele odpowiadających sobie genów.

Uzasadnij twierdzenie, że w opisanym przypadku zajście crossing-over nie wpłynie na zmienność genetyczną komórek potomnych.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • W tym przypadku zestaw alleli na chromosomach po procesie crossing-over (zrekombinowane) będzie tak sam, jak na chromosomach wyjściowych / rodzicielskich / w dalszym ciągu chromosomy będą miały te same allele odpowiadających sobie genów.
  • Nie powstaną nowe układy alleli genów, ponieważ w crossing-over biorą udział odcinki chromosomów z identycznymi allelami.

Za poprawne uzasadnienie przedstawionego twierdzenia – 1 pkt