Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących funkcjonowania ekosystemów. Zaznacz w tabeli P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Organizmy fotosyntetyzujące przekształcają energię świetlną w energię chemiczną magazynowaną w związkach organicznych. P F
2. Destruenci przyspieszają proces mineralizacji związków organicznych. P F
3. Im krótszy jest łańcuch troficzny, tym większe są straty energii w jej przepływie do ostatniego ogniwa. P F

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – P; 2 – P; 3 – F

Za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji – 1 pkt