Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunkach przedstawiono cztery typy aparatów gębowych występujących u owadów.

a)Do każdego z przedstawionych typów aparatów gębowych owadów (A–D) przyporządkuj jego poprawną nazwę wybraną spośród oznaczonych cyframi 1.–5.
  1. gryząco-liżący
  2. gryzący
  3. ssący
  4. kłująco – ssący
  5. liżący

A.
B.
C.
D.

b)Podaj, na czym polega przystosowanie budowy aparatu gębowego oznaczonego na rysunku literą B do rodzaju pobieranego pokarmu i miejsca, skąd jest on pobierany.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za przyporządkowanie prawidłowych nazw aparatów gębowych do wszystkich czterech rysunków
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
A – 4,
B – 3,
C – 5,
D – 1,

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie, na czym polega przystosowanie aparatu ssącego motyla uwzględniające funkcję długiej trąbki do zasysania płynnego pokarmu z trudno dostępnych części kwiatu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Obecność długiej, cienkiej trąbki w aparacie gębowym motyla umożliwia zasysanie płynnego pokarmu / nektaru z trudno dostępnych części kwiatu.