Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Uzasadnij, podając jeden argument, że zwiększony udział tzw. zielonej energii w bilansie energetycznym Polski jest korzystny dla środowiska.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnego argumentu uzasadniającego korzyści dla środowiska z wprowadzenia zwiększonego udziału „zielonej energii” w bilansie energetycznym Polski.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Ograniczy to efekt cieplarniany, gdyż zmniejszy się emisja do atmosfery dwutlenku węgla.
  • Zmniejszy się emisja dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym.
  • Ograniczy się przekształcanie środowiska naturalnego spowodowane wydobyciem tradycyjnych zasobów energetycznych.