Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 23.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz poniżej dwa zestawy przykładów cech homologicznych.

  1. skrzydła ptaków i skrzydła owadów
  2. opływowe kształty ryb, delfinów i waleni
  3. skrzydło ptaka i kończyna górna człowieka
  4. białe ubarwienie zwierząt polarnych
  5. odnóża tułowiowe owadów (pływne, skoczne, grzebne)

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne zaznaczenie dwóch zestawów narządów homologicznych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C. / skrzydło ptaka i kończyna górna człowieka
E. / odnóża tułowiowe owadów (pływne, skoczne, grzebne)