Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj procesy związane z wytwarzaniem i transportem glikoprotein wydzielanych poza komórkę – zgodnie z kolejnością ich zachodzenia. Wpisz numery 2.–6. we właściwe miejsca tabeli.

Procesy związane z wytwarzaniem i transportem glikoprotein wydzielanych poza komórkę Kolejność
Synteza polipeptydów na rybosomach. 1
Modyfikacja glikoprotein w aparacie Golgiego.
Transport glikoprotein do aparatu Golgiego.
Dodawanie do białek składnika cukrowego w siateczce śródplazmatycznej.
Pakowanie glikoprotein do pęcherzyków transportujących w aparacie Golgiego.
Transport glikoprotein w pęcherzykach do błony komórkowej.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich procesów wymienionych w tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Procesy związane z wytwarzaniem i transportem glikoprotein wydzielanych poza komórkę Kolejność
Synteza polipeptydów na rybosomach. 1
Modyfikacja glikoprotein w aparacie Golgiego. 4
Transport glikoprotein do aparatu Golgiego. 3
Dodawanie do białek składnika cukrowego w siateczce śródplazmatycznej. 2
Pakowanie glikoprotein do pęcherzyków transportujących w aparacie Golgiego. 5
Transport glikoprotein w pęcherzykach do błony komórkowej. 6