Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Płazińce Nicienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schematach (A–C) przedstawiono uproszczone cykle życiowe robaków pasożytniczych.

Cykle życiowe pasożytów - schemat
a)Spośród schematów B i C wybierz ten, który przedstawia cykl życiowy tasiemca uzbrojonego. Uzasadnij wybór.
b)Wybierz z poniższych i podkreśl dwa przykłady pasożytów, dla których charakterystyczny jest cykl rozwojowy przedstawiony na schemacie A.

owsik, tasiemiec nieuzbrojony, glista ludzka, bruzdogłowiec szeroki, tasiemiec bąblowcowy

Rozwiązanie

a)
1 p. – za poprawny wybór schematu i poprawne uzasadnienie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

schemat B – ponieważ w cyklu rozwojowym tego pasożyta występuje dwóch żywicieli.

b)
1 p. – za poprawne podanie dwóch przykładów pasożytów

Poprawna odpowiedź:

owsik, glista ludzka