Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród poniższych zdań, dotyczących budowy układu ruchu człowieka, zaznacz dwa zdania nieprawdziwe.

  1. Kości połączone są ze sobą w sposób ruchomy za pomocą stawów lub w sposób ścisły, np. za pomocą więzozrostów.
  2. Ścięgna są zbudowane z tkanki łącznej włóknistej i umożliwiają przymocowanie mięśni do kości.
  3. Powierzchnie stawowe nasadowych części kości długich są zbudowane z tkanki kostnej.
  4. Mięśnie szkieletowe zbudowane są z włókien mięśniowych, a te składają się z miofibryli.
  5. Częścią bierną układu ruchu są mięśnie szkieletowe, a częścią czynną są kości.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  • C. / Powierzchnie stawowe nasadowych części kości długich są zbudowane z tkanki kostnej.
  • E. / Częścią bierną układu ruchu są mięśnie szkieletowe, a częścią czynną są kości.

1 p. – za zaznaczenie dwóch zdań nieprawdziwych dotyczących budowy układu ruchu człowieka
0 p. – za zaznaczenie tylko jednego zdania nieprawdziwego lub odpowiedź niepoprawną, np. zaznaczenie dwóch zdań prawdziwych, lub zaznaczenie więcej niż dwóch zdań