Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród poniższych zdań, dotyczących budowy układu ruchu człowieka, zaznacz dwa zdania nieprawdziwe.

  1. Kości połączone są ze sobą w sposób ruchomy za pomocą stawów lub w sposób ścisły, np. za pomocą więzozrostów.
  2. Ścięgna są zbudowane z tkanki łącznej włóknistej i umożliwiają przymocowanie mięśni do kości.
  3. Powierzchnie stawowe nasadowych części kości długich są zbudowane z tkanki kostnej.
  4. Mięśnie szkieletowe zbudowane są z włókien mięśniowych, a te składają się z miofibryli.
  5. Częścią bierną układu ruchu są mięśnie szkieletowe, a częścią czynną są kości.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

  • C. / Powierzchnie stawowe nasadowych części kości długich są zbudowane z tkanki kostnej.
  • E. / Częścią bierną układu ruchu są mięśnie szkieletowe, a częścią czynną są kości.

1 p. – za zaznaczenie dwóch zdań nieprawdziwych dotyczących budowy układu ruchu człowieka
0 p. – za zaznaczenie tylko jednego zdania nieprawdziwego lub odpowiedź niepoprawną, np. zaznaczenie dwóch zdań prawdziwych, lub zaznaczenie więcej niż dwóch zdań

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo