Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Paliwem często używanym w kotłach gazowych jest gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan CH4 (ok. 90%). Okazuje się jednak, że zamiast eksploatować złoża kopalin, można pozyskiwać metan z szybko odnawialnych upraw roślinnych. Podczas naturalnego procesu fermentacji wytwarza się biogaz, który składa się z ok. 65% metanu i 35% dwutlenku węgla. Do produkcji metanu można również wykorzystywać różne odpadki roślinne, nawóz zwierzęcy oraz niewykorzystane plony.

Na podstawie tekstu uzasadnij, że wykorzystanie biogazu jako źródła energii może przyczynić się do ochrony środowiska.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Ograniczenie niszczenia naturalnego środowiska spowodowanego eksploatacją gazu ziemnego.
  • Wykorzystanie nieużytecznych roślin lub odpadków do produkcji energii, co w konsekwencji spowoduje mniejsze zanieczyszczenie środowiska odpadami.

1 p. – za podanie na podstawie tekstu przynajmniej jednej (lub dwóch korzyści) dla środowiska wynikających z wykorzystania biogazu
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. zbyt ogólną, która nie odnosi się do ochrony środowiska, lub taką, która nie wynika z tekstu