Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących leukocytów. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

P/F
1. Leukocyty są wyspecjalizowane w obronie organizmu przed drobnoustrojami, dlatego wszystkie są tak samo zbudowane.
2. Tylko makrofagi mają zdolność do fagocytozy bakterii oraz do przemieszczania się między komórkami ciała.
3. Limfocyty B odpowiedzialne są za odporność humoralną warunkowaną przez przeciwciała.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – F, 2 – F, 3 – P

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech zdań dotyczących leukocytów
0 p. – za poprawną ocenę tylko dwóch lub jednego zdania, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną