Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Mitochondria to struktury wewnątrzkomórkowe, w których odbywa się synteza ATP. Oceń prawdziwość informacji dotyczących mitochondriów. Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli informacja jest fałszywa.

P/F
1. Mitochondria występują we wszystkich komórkach eukariotycznych.
2. Liczba mitochondriów w komórkach jest zmienna i zależy od funkcji oraz aktywności metabolicznej tkanki.
3. Podziały mitochondriów mogą odbywać się wyłącznie w czasie podziału komórki.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

1 – F, 2 – P, 3 – F

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji dotyczących mitochondriów
0 p. – za niepoprawną ocenę jednej lub dwóch, lub wszystkich informacji