Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przełyk jest umięśnioną rurą, której ściana zbudowana jest z dwóch warstw mięśni, dzięki którym możliwe jest przesuwanie pokarmu w kierunku żołądka.

Uwzględniając rolę mięśni przełyku, wyjaśnij, jak to jest możliwe, że człowiek stojący na głowie może jeść.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Mięśnie przełyku wykonują ruchy perystaltyczne (robaczkowe), które przesuwają pokarm w kierunku od gardła aż do żołądka.
  • W przełyku pokarm przesuwany jest w kierunku żołądka, dzięki skurczom mięśni podłużnych i okrężnych, które jednocześnie uniemożliwiają jego cofanie się.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie uwzględniające ruchy perystaltyczne mięśni przełyku, lub pracę mięśni okrężnych oraz podłużnych zapobiegającą cofaniu się pokarmu
0 p. – za odpowiedź, która uwzględnia jedynie ruchy mięśni przełyku lub tylko przesuwanie się pokarmu bez określenia kierunku, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną