Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Ryby Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono cechy dotyczące budowy i fizjologii ryb.

  1. opływowy kształt ciała
  2. oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie
  3. wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe skóry
  4. krótkowzroczność oczu
  5. obecność linii nabocznej
  6. obecność pęcherza pławnego

Podaj oznaczenia cyfrowe

a)dwóch cech, które stanowią przystosowanie ryb do pokonywania dużego oporu wody
b)cechy, która ułatwia rybom regulowanie głębokości ich zanurzenia.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

1. / opływowy kształt ciała
3. / wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe

1 p. – za podanie obu oznaczeń cyfrowych poprawnie wybranych cech, które stanowią przystosowanie ryb do pokonywania dużego oporu wody
0 p. – za podanie oznaczenia tylko jednej cechy lub dwóch cech niepoprawnych, lub podanie więcej niż dwóch cech

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

6. / obecność pęcherza pławnego

1 p. – za podanie oznaczenia cechy, która ułatwia rybom regulowanie głębokości zanurzenia w wodzie
0 p. – za podanie oznaczenia cechy wybranej niepoprawnie lub podanie oznaczeń więcej niż jednej cechy