Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Mutacje Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Większość genów eukariotycznych jest podzielona na eksony i introny.

Napisz, czy mutacja w obrębie intronu określonego genu, która nie wpływa na sposób jego wycinania, może prowadzić do zmiany właściwości białka kodowanego przez ten gen. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Mutacja w obrębie intronu nie może prowadzić do zmiany właściwości białka, ponieważ introny są wycinane z transkryptu RNA (w procesie splicingu) przed syntezą białek.
  • Mutacja w obrębie intronu nie może prowadzić do zmiany właściwości białka, ponieważ introny są niekodującymi sekwencjami genu / nie zawierają informacji genetycznej.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie skutków mutacji w obrębie intronów uwzględniające albo wycinanie intronów przed translacją, albo informację, że nie zawierają informacji genetycznej
0 p. – za odpowiedź, która nie uwzględnia założenia podanego w poleceniu, np. odnoszącą się do alternatywnego splicingu lub odpowiedź niepełną, np., która nie zawiera określenia etapu wycinania intronów albo ich cechy, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną