Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W komórkach wielu pierwotniaków występują wodniczki tętniące, pełniące istotną rolę w utrzymaniu stałości ich środowiska wewnętrznego.

Uzasadnij, że wodniczki tętniące w komórkach pierwotniaków słodkowodnych pełnią funkcję adaptacyjną do środowiska. W odpowiedzi uwzględnij stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego pierwotniaków i środowiska, w którym żyją.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Stężenie roztworu wewnątrzkomórkowego u pierwotniaków słodkowodnych jest wyższe od stężenia środowiska, w którym żyją (hipertoniczne), dlatego istnieje konieczność usuwania przez wodniczki tętniące nadmiaru napływającej wody.
  • Pierwotniaki słodkowodne żyją w środowisku hipotonicznym (o niższym stężeniu niż roztwór wewnątrzkomórkowy), więc wodniczki tętniące umożliwiają usuwanie nadmiaru wody wnikającej do ich komórek.

1 p. – za poprawne uzasadnienie funkcji adaptacyjnej wodniczek tętniących u pierwotniaków słodkowodnych polegającej na usuwaniu nadmiaru wody z ich komórek, z uwzględnieniem stężenia roztworu wewnątrzkomórkowego i środowiska
0 p. – za odpowiedź niepełną lub zbyt ogólną, która nie odnosi się do różnicy stężeń roztworu wewnątrzkomórkowego i środowiska, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną