Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresie przedstawiono uprawy GMO na świecie w latach 1996-2006.

Uprawy GMO - wykres

Na podstawie wykresu określ tendencję zmian powierzchni upraw GMO na świecie i podaj prawdopodobną jej przyczynę.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Jest to tendencja wzrastająca. Zwiększenie powierzchni upraw GMO wynika prawdopodobnie ze względów ekonomicznych, ponieważ takie rośliny dają możliwość uzyskania większych plonów przy mniejszych kosztach uprawy, gdyż nie wymagają, np. stosowania w dużych ilościach chemicznych środków ochrony roślin.

1 p. – za poprawne określenie tendencji zmian powierzchni upraw GMO na świecie i podanie właściwej przyczyny
0 p. – za określenie tylko tendencji zmian bez podania przyczyny lub odpowiedź niepoprawną albo niepełną i odnoszącą się do jednego rodzaju GMO, np. odpornych tylko na herbicydy lub tylko na szkodniki