Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W wielu hodowlach do celów gospodarczych i laboratoryjnych stosuje się krzyżowanie zwierząt blisko ze sobą spokrewnionych, czyli tzw. chów wsobny. O ile przynosi ono korzyści hodowcom, o tyle w warunkach naturalnych jest to zjawisko niekorzystne dla zwierząt.

a)Przedstaw zaletę kojarzenia krewniaczego w hodowli zwierząt.
b)Uzasadnij, że w warunkach naturalnych krzyżowanie się osobników blisko spokrewnionych jest zjawiskiem niekorzystnym wśród zwierząt.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Wyselekcjonowanie w hodowli tzw. czystych linii – homozygotycznych osobników pod względem pożądanej cechy.
  • Uzyskanie osobników o preferowanych w hodowli cechach.

1 p. – za poprawne przedstawienie zalety kojarzenia krewniaczego odnoszącego się do zwiększenia częstości pożądanej cechy w populacji hodowlanej lub do zwiększenia frekwencji alleli odpowiedzialnych za daną cechę
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. odnoszącą się do zmiany cech gatunku

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi

  • Zwiększa się prawdopodobieństwo ujawnienia w potomstwie cech niekorzystnych lub chorób będących skutkiem zwiększonej homozygotyczności lub ujawnienie się niekorzystnych mutacji recesywnych.
  • Może nastąpić zmniejszenie różnorodności genetycznej potomstwa.

1 p. – za poprawne uzasadnienie niekorzystnego zjawiska krzyżowania wsobnego w warunkach naturalnych, uwzględniające podłoże genetyczne
0 p. – za odpowiedź, która nie uwzględnia podłoża genetycznego lub odpowiedź niepoprawną merytorycznie odnoszącą się, np. do zmniejszenia bioróżnorodności