Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka.

Nabłonki

Zaznacz rodzaj nabłonka, z którego zbudowane są ściany pęcherzyków płucnych, i wykaż związek budowy tego nabłonka z jego funkcją w tych pęcherzykach.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Nabłonek A – cienka warstwa komórek umożliwia wymianę gazową (pomiędzy powietrzem w pęcherzykach płucnych a krwią w naczyniu krwionośnym oplatającym pęcherzyk).

1 p. – za zaznaczenie nabłonka A (nabłonka płaskiego) i poprawne wykazanie związku budowy tego nabłonka z funkcją w pęcherzykach płucnych, uwzględniające znaczenie cienkiej warstwy komórek nabłonka dla wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych
0 p. – za wskazanie nabłonka innego niż A, niezależnie od wyjaśnienia, lub za odpowiedź niepełną, np. poprawne zaznaczenie rodzaju nabłonka, ale niepoprawne wykazanie związku jego budowy z funkcją w pęcherzykach płucnych, lub odniesienie się tylko do tego, że nabłonek jest jednowarstwowy, lub brak odpowiedzi