Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przebycie choroby zakaźnej pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego daje najczęściej odporność na powtórne zakażenie takim samym patogenem.

Zaznacz rodzaj odporności swoistej, której dotyczy powyższy opis.

  1. bierna sztuczna
  2. bierna naturalna
  3. czynna sztuczna
  4. czynna naturalna

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź: D.

1 p. – za poprawne zaznaczenie rodzaju odporności swoistej, opisanej w tekście
0 p. – za zaznaczenie odpowiedzi niepoprawnej lub więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi