Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono przykłady trzech przedstawicieli rodzaju Homo, którzy pojawili się na Ziemi w toku ewolucji człowiekowatych.

I. Człowiek wyprostowany (Homo erectus)
II. Człowiek rozumny (Homo sapiens)
III. Człowiek zręczny (Homo habilis)

a)Uporządkuj przedstawicieli rodzaju Homo (I–III) w kolejności, w jakiej pojawiali się na Ziemi.
b)Przyporządkuj wymienionym przedstawicielom człowiekowatych po jednym charakterystycznym dla nich zespole cech (A–D).
  1. wszystkożerny, pojemność puszki mózgowej ok. 800 cm3, korzystanie z ognia, wytwarzanie kamiennych narzędzi przy użyciu innych przedmiotów
  2. masywne uzębienie, duża żuchwa wysunięta do przodu, pojemność puszki mózgowej ok. 500 cm3, posługiwanie się prostymi narzędziami kamiennymi
  3. pojemność puszki mózgowej od 800 do 1200 cm3, wytwarzanie skomplikowanych narzędzi kamiennych, krzesanie i przechowywanie ognia, zakładanie obozowisk
  4. smukła budowa ciała, pojemność puszki mózgowej od 1200 do 1400 cm3, zdolność wytwarzania skomplikowanych narzędzi i wyrobów artystycznych
Człowiek wyprostowany
(Homo erectus)
Człowiek rozumny (Homo sapiens) Człowiek zręczny (Homo habilis)
     

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

III, I, II / człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, człowiek rozumny

1 p. – za podanie właściwej kolejności pojawiania się na Ziemi przedstawicieli rodzaju Homo
0 p. – za podanie kolejności nieprawidłowej lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

Człowiek wyprostowany
(Homo erectus)
Człowiek rozumny (Homo sapiens) Człowiek zręczny (Homo habilis)
C D A

1 p. – za przyporządkowanie właściwego zespołu cech do wszystkich trzech przedstawicieli człowiekowatych
0 p. – za odpowiedź niepoprawną nawet w jednym przypadku lub niepełną, lub brak odpowiedzi