Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Informacje do zadania 10. i 11.

Przeprowadzono badanie zmian stężenia glukozy i insuliny we krwi zdrowych ludzi. Podano na czczo 20 ochotnikom po 50 g roztworu glukozy i w czasie dwóch godzin dokonywano pomiarów stężenia glukozy oraz insuliny we krwi. W tabeli przedstawiono uśrednione wartości ich stężeń.

Czas od podania glukozy [min] 0 15 30 60 90 120
Stężenie glukozy we krwi [mg%] 90 120 135 100 80 75
Stężenie insuliny we krwi [mU/L] 2,9 10,1 12,5 10,5 5,0 2,9

Wyjaśnij, w jaki sposób insulina powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Insulina

  • pobudza pobieranie i magazynowanie glukozy w postaci glikogenu, np. w wątrobie / mięśniach szkieletowych
  • zwiększa transport glukozy przez błony komórkowe
  • hamuje glukoneogenezę
  • pobudza procesy utleniania glukozy / glikolizę

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, w jaki sposób insulina przyczynia się do obniżania poziomu glukozy we krwi
0 p. – za wyjaśnienie, które nie wskazuje sposobu obniżania przez insulinę poziomu glukozy we krwi lub odpowiedź błędną merytorycznie, np. przekształca / zamienia glukozę (w glikogen), lub brak odpowiedzi