Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Do poradni rodzinnej zgłosił się pacjent, u którego stwierdzono następujące objawy: nadmierną masę ciała, osłabienie, ospałość oraz trudności z termoregulacją. Lekarz, podejrzewając niedoczynność tarczycy, zlecił zbadanie poziomu tyreotropiny (TSH) we krwi pacjenta.

Określ, jaki poziom TSH, zbyt wysoki czy zbyt niski w stosunku do normy, może świadczyć o niedoczynności tarczycy. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając sprzężenie zwrotne ujemne.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

O niedoczynności tarczycy będzie świadczył zbyt wysoki poziom TSH we krwi pacjenta, ponieważ wydzielanie tego hormonu przez przysadkę zwiększa się

  • pod wpływem sygnału, jakim jest zbyt niski poziom hormonów tarczycy we krwi.
  • aby pobudzić do wydzielania tarczycę, gdy poziom hormonów tarczycy jest zbyt niski.

1 p. – za poprawne podanie, że o niedoczynności świadczy zbyt wysoki poziom TSH oraz poprawne uzasadnienie wskazujące na sposób zwiększania się ilości tego hormonu drogą ujemnego sprzężenia zwrotnego na skutek zbyt niskiego poziomu hormonów tarczycy, wynikającego z niedoczynności tarczycy
0 p. – za poprawne określenie poziomu TSH bez uzasadnienia lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. wskazującą na niski poziom TSH, lub brak odpowiedzi