Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Niektóre bakterie i grzyby uzyskują energię w procesie fermentacji mleczanowej (mlekowej). Pierwszym etapem fermentacji jest glikoliza, w czasie której glukoza jest przekształcana do pirogronianu i zostaje uwolniona energia. W następnym etapie pirogronian jest przekształcany w mleczan. Mleczan jest związkiem szkodliwym dla komórki, natomiast pirogronian to związek kluczowy w przemianach metabolicznych.
Na schemacie przedstawiono przebieg fermentacji mleczanowej.

Fermentacja mleczanowa - schemat

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla przebiegu fermentacji mleczanowej ma przekształcanie pirogronianu w mleczan podczas tego procesu.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Podczas przekształcania pirogronianu w mleczan NADH jest utleniany do NAD+ / zachodzi dehydrogenacja NADH i w ten sposób odzyskiwany jest NAD+, niezbędny do pierwszego etapu fermentacji mleczanowej / do glikolizy.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające regenerację NAD+ potrzebnego do pierwszego etapu fermentacji mleczanowej / procesu glikolizy
0 p. – za odpowiedź, która nie uwzględnia odzyskiwania NAD+ koniecznego do procesu glikolizy lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. NAD+ służy do syntezy ATP, lub brak odpowiedzi