Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przechowywanie warzyw i owoców w odpowiednich warunkach jest gwarancją ich dostępności na rynku z zachowaniem wysokiej jakości. Temperatura to jeden z najważniejszych czynników abiotycznych, które wpływają na długość czasu przechowywania warzyw i owoców. Przechowywanie w chłodniach, w temperaturze 1 – 6 °C, zapobiega rozwojowi bakterii będących przyczyną psucia się warzyw i owoców, a także ogranicza ubytki ich biomasy.

Wyjaśnij, dlaczego niska temperatura ogranicza ubytki masy przechowywanych warzyw i owoców.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

W niskiej temperaturze są mniejsze ubytki masy przechowywanych owoców lub warzyw, ponieważ

  • zmniejsza się intensywność procesu oddychania / tempo metabolizmu zachodzącego w komórkach warzyw i owoców, dlatego w mniejszym stopniu zużywane są materiały zapasowe.
  • dochodzi do obniżenia aktywności enzymów związanych z rozkładem materiałów zapasowych znajdujących się w warzywach i owocach.
  • jest mniejsze tempo parowania i tak przechowywane warzywa i owoce wolniej tracą wodę.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie związku między niską temperaturą przechowywania warzyw i owoców a ograniczeniem ubytku ich masy odnoszące się do obniżenia aktywności enzymów rozkładających materiały zapasowe / obniżenia tempa metabolizmu / intensywności procesów oddychania lub ograniczenia procesu parowania
0 p. – za odpowiedź, która uwzględnia inne czynniki zmniejszające masę przechowywanych warzyw niż metabolizm / oddychanie lub parowanie, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. odnoszącą się do spowolnionego rozwoju bakterii, lub brak odpowiedzi