Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Plastydy są organellami występującymi w komórkach roślinnych. Formą wyjściową dla wszystkich rodzajów plastydów są proplastydy, charakterystyczne dla komórek merystematycznych. Na schemacie przedstawiono rodzaje plastydów oraz możliwości ich przekształcania się.

Plastydy - schemat
a)Podaj, jaką funkcję pełnią leukoplasty w komórce roślinnej.
b)Korzystając ze schematu, wyjaśnij, dlaczego bulwy ziemniaków wystawione na działanie światła zielenieją po pewnym czasie.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Leukoplasty

  • magazynują materiały zapasowe
  • magazynują skrobię / białka / tłuszcze

1 p. – za poprawne określenie funkcji leukoplastów w komórce roślinnej
0 p. – za odpowiedź błędną, np. odnoszącą się do wytwarzania innych plastydów lub zbyt ogólną, np. funkcja zapasowa, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Pod wpływem światła proplastydy / leukoplasty / etioplasty (występujące w komórkach pod tkanką okrywającą bulwy) przekształcają się w chloroplasty zawierające zielony barwnik / chlorofil.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające przekształcanie się pod wpływem światła proplastydów / leukoplastów / etioplastów w chloroplasty
0 p. – za odpowiedź, która nie uwzględnia chloroplastów lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. odnoszącą się do chromoplastów, lub brak odpowiedzi