Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przeczytaj uważnie poniższą informację.

„Wi-fi z laptopa zmienia kod genetyczny plemników”. Do takich wniosków doszli badacze, którzy zaobserwowali wpływ promieniowania elektromagnetycznego z laptopa na męską spermę – donosi „Daily Telegraph”.

Źródło: www.polskieradio.pl/23/3/Artykul/490491.

Wyjaśnij, dlaczego podkreślone sformułowanie zostało błędnie użyte.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Błędnie użyto określenia kod genetyczny, ponieważ

  • zmieniać można informację zapisaną (i odczytywaną) za pomocą kodu genetycznego, a nie sposób zapisywania tej informacji.
  • kod genetyczny jest stały / uniwersalny dla wszystkich organizmów i nie może być zmieniony, gdyż jest to sposób zapisywania informacji genetycznej.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie błędnie użytego sformułowania, uwzględniające umiejętność rozróżniania podstawowych pojęć genetycznych: „informacja genetyczna” i „kod genetyczny”
0 p. – za odpowiedź niepoprawną wskazującą na nieznajomość wymienionych wyżej pojęć lub brak umiejętności ich rozróżniania, lub odpowiedź nieprawidłową, np. kod jest jednoznaczny, brak odpowiedzi