Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 34.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Gdyby nie naturalny efekt cieplarniany, za którego powstanie odpowiadają głównie para wodna i dwutlenek węgla, to średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby około –18 °C. Jednak w ostatnich latach zaobserwowano zwiększanie efektu cieplarnianego, spowodowane stałym wzrostem stężenia gazów cieplarnianych, pochodzących z antropogenicznych źródeł emisji.

a)Podaj przykład gazu cieplarnianego, innego niż podane w tekście.
b)Wyjaśnij, w jaki sposób zwiększona emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • metan / CH4
  • ozon / O3
  • freony / freon
  • halony / halon
  • tlenek azotu(I) / podtlenek azotu / N2O

1 p. – za podanie poprawnego przykładu gazu cieplarnianego, innego od wymienionych w tekście
0 p. – za odpowiedź niepoprawną odnoszącą się do związków będących prekursorami gazów cieplarnianych, np. SO2, NO2 lub podanie nazwy gazu uwzględnionego w tekście, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Zwiększenie ilości gazów cieplarnianych powoduje większe zatrzymywanie ciepła / zmniejsza wypromieniowywanie ciepła, co skutkuje wzrostem temperatury atmosfery i globalnym ociepleniem.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, w jaki sposób zwiększona emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub błędną merytorycznie, np. odnoszącą się do dziury ozonowej, lub brak odpowiedzi