Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Wirusy, wiroidy, priony Układ immunologiczny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono namnażanie się retrowirusa HIV wewnątrz limfocytu T (pomocniczego) we krwi człowieka.

Namnażanie wirusa HIV
a)Podaj, na czym polega proces oznaczony na schemacie literą X, oraz wyjaśnij jego znaczenie w przebiegu infekcji HIV.
b)Podaj, który element w budowie wirionu HIV odpowiada za utrudnione rozpoznawanie tego wirusa przez układ odpornościowy zainfekowanej osoby. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • X – to proces (odwrotnej transkrypcji), który polega na przepisaniu informacji genetycznej wirusa z RNA na DNA, co umożliwia włączenie informacji genetycznej wirusa w genom zainfekowanej komórki i jej odczytywanie.
  • X – jest to proces odwrotnej transkrypcji (z RNA na DNA), dzięki któremu informacja genetyczna wirusa może być odczytywana w komórce gospodarza.

1 p. – za poprawny opis procesu wraz z poprawnym wyjaśnieniem lub podanie, że jest to odwrotna transkrypcja wraz z poprawnym wyjaśnieniem znaczenia tego procesu w cyklu życiowym wirusa HIV
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. tylko podanie na czym polega proces X bez jego wyjaśnienia lub z niepoprawnym wyjaśnieniem, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Rozpoznawanie wirusa HIV przez układ odpornościowy człowieka utrudnione jest przez

  • osłonkę lipidową, która powstała z błony komórkowej zainfekowanego limfocytu.
  • glikoproteiny, których duża zmienność powoduje, że są trudniej rozpoznawalne przez przeciwciała.

1 p. – za poprawne wskazanie elementu w budowie wirionu HIV, który utrudnia jego wykrywanie przez komórki układu odpornościowego człowieka wraz z poprawnym uzasadnieniem
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. wskazanie elementu budowy wirionu HIV bez uzasadnienia lub z niepoprawnym uzasadnieniem, lub odpowiedź niepoprawną, np. wskazanie kapsydu, lub brak odpowiedzi