Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono budowę jądra komórkowego.

Jądro komórkowe
a)Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą X.
b)Określ, czy jest to jądro komórki będące w trakcie podziału, czy – znajdujące się w stadium międzypodziałowym. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

jąderko

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnej nazwy struktury komórkowej oznaczonej na rysunku literą X.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Przykładowe odpowiedzi

Jest to jądro komórki, które znajduje się w stadium międzypodziałowym, ponieważ:

  • nici chromatyny są rozplecione/nie tworzą chromosomów/są zróżnicowane na heterochromatynę i euchromatynę.
  • widoczne jest jąderko, które zanika podczas podziałów.
  • widoczna jest otoczka jądrowa, która zanika podczas podziałów.

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie, że jest to jądro w stadium międzypodziałowym, i za poprawne uzasadnienie odnoszące się do cech budowy jądra podczas interfazy.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.