Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj wymienione w tabeli poziomy organizacji ponadorganizmalnej w sposób rosnący (od najprostszego do najbardziej złożonego) – wpisz w tabeli numery 1–4.

Poziom organizacji Numer
biocenoza
biosfera
ekosystem
populacja

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

Poziom organizacji Numer
biocenoza 2
biosfera 4
ekosystem 3
populacja 1

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uszeregowanie wszystkich poziomów organizacji ponadorganizmalnej w sposób rosnący.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.